Nives Štefančič

Tajništvo

Diplomirana ekonomistka Nives Štefančič je na Univerzi v Novi Gorici zaposlena od leta 2009. V tem času je delovala na različnih področjih: v Študentski pisarni, v tajništvu fakultete za podiplomski študij, smer Znanosti o okolju III. stopnje, v Kariernem centru ter od decembra 2014 na Visoki šoli za umetnost. Nives je tudi vodja alumni kluba Univerze v Novi Gorici.