Predstavitve programov Akademije umetnosti UNG

Informativni dnevi bodo potekali v goriških prostorih šole, v petek in soboto, 15. in 16. februarja ter v petek, 15. februarja tudi v v kavarni Slovenske kinoteke v Ljubljani. Predstavili bomo oba programa — tako dodiplomski program Digitalne umetnosti in prakse ter magisterij Medijske umetnosti in prakse.

Februarski informativni dnevi (za oba programa) 

V Gorici — prostori Akademije umetnosti UNG palača Alvarez, Via Armando Diaz 5, Gorizia,Italija:
>> Digitalne umetnosti in prakse (1. stopnja) — Petek, 15. februarja ob 10. in 15. uri ter sobota, 16. februarja ob 10. uri.
>> Medijske umetnosti in prakse (2. stopnja) — Petek, 15. februarja ob 13. uri ter sobota, 16. februarja ob 11. uri.
 
V Ljubljani — kavarna Slovenske kinoteke, Miklošičeva 28, Ljubljana, v petek, 15. februarja: 
>> Digitalne umetnosti in prakse (1. stopnja) — ob 12. uri.
>> Medijske umetnosti in prakse (2. stopnja) — ob 13. uri.

Rokovnik od prijave do vpisa na program Digitalne umetnosti in prakse (1. stopnja), kaj je mapa, razgovor
 
Več o programu Medijske umetnosti in prakse (2. stopnja) inpodrobnejši pogoji za vpis
 
 
Več informacij o študiju, načinih prijave in pogojih za vpis kandidati lahko dobijo tudi v tajništvu šole vsak delovni dan med 10. in 15. uro (petek do 13. ure), po e-pošti: info.au@ung.si ali telefonu 051 33 67 70.
 
 
 
//

School’s Open Days for the academic year 2019/20

 
The School of Arts open days in February will take place at the UNG School of Arts premises, Palazzo Alvarez, Via Armando Diaz 5, Gorizia, Italy:
 
>> Digital Arts and Practices (BA) — Friday, February 15 2019 at 10am and 3pm and on Saturday, February 16, at 10am.
>> Media Arts and Practices (MA) — Friday, February 15 2019 at 1pm and on Saturday, February 16, at 11am.

and in Ljubljana at Slovenian Cinemateque coffee house, Miklošičeva 28:
 
>> Digital Arts and Practices (BA) — Friday, February 15 2019 at 12am.
>> Media Arts and Practices (MA) — Friday, February 15 2019 at 1pm.

 

More information about the studies on e-mail info.au@ung.si or phone +386 51 3366 70 from Monday till Friday from 10am - 3pm (Friday till 3pm).