Vpis

Visoka šola za umetnost Univerze v Novi Gorici je postala Akademija umetnosti!

Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici bo v študijskem letu 2018/2019 vpisovala v triletni visokošolski program prve stopnje Digitalne umetnosti in prakse (15 mest) ter dveletni program Medijske umetnosti in prakse (10 mest). 
 


Kandidati bodo izbrani na podlagi preizkusa nadarjenosti (mapa in razgovor, 90 % točk) ter uspeha dosedanjega izobraževanje (10 točk, za prvo stopnjo: splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu (5 % točk) ter splošni uspeh v 3. in 4. letniku (5 % točk), za drugo stopnjo: uspeh dosedanjega študija). Prijava na Visoko šolo za umetnost poteka prek centralne Visokošolske prijavno-informacijske službe Univerze v Novi Gorici, razgovori v prostorih šole v Gorici.

 

Prijava za oba programa potekata preko centralnega eVŠ. Več na //ung.si. Več informacij o študiju, načinih prijave in pogojih za vpis kandidati lahko dobijo (poleg pričujoče splatforme) tudi v tajništvu šole po e-pošti: info.au@ung.si ali telefonu 051 33 67 70.

Kandidatom in prihodnjim študentom priporočamo obisk semestrske/letne razstave UNG AU ter podroben ogled navzoče spletne platforme. Informativni dnevi potekajo vsako leto februarja, konec maja in konec avgusta oz. septembra. 

Prijavni roki za študijsko leto 2018/2019 za program Digitalne umetnosti in prakse (1. stopnja)

1. prijavni rok bo od 6. februarja do 30. marca 2018
2. prijavni rok bo od 22. do 29. avgusta 2018
*3. prijavni rok bo od 1. do 26. septembra 2018

(*Če bodo po drugem prijavnem roku še prosta vpisna mesta, se bodo prijave za vpis zbirale še do zasedbe prostih mest, vendar s prijavo, opravljenim preizkusom nadarjenosti in vpisom do najkasneje 27. septembra. Navedeni roki veljajo za državljanje EU.)


>> Več o programu Digitalne umetnosti in prakse in podrobnejši pogoji za vpis

Rokovnik od prijave do vpisa na program Digitalne umetnosti in prakse (1. stopnja), kaj je mapa, razgovor
Predstavitve programov, informativni dnevi

 

Prijavni roki za študijsko leto 2018/2019 za program Medijske umetnosti in prakse (2. stopnja) 

1. prijavni rok bo 6. februarja do 30. marca 2018
2. prijavni rok od 1. maja do 1. julija 2018
3. prijavni rok od 1. avgusta do 1. septembra 2018
*Izredni prijavni rok 26. in 27. septembra

(*Če bodo po tretjem prijavnem roku še prosta vpisna mesta, se bodo prijave za vpis zbirale še do zasedbe prostih mest, vendar s prijavo, opravljenim preizkusom nadarjenosti in vpisom do najkasneje 27. septembra. Navedeni roki veljajo za vse kandidate.)

>>> Več o programu Medijske umetnosti in prakse in podrobnejši pogoji za vpis

Predstavitve programov, informativni dnevi

__
Foto (od zgoraj navzdol): Tina Smrekar, Taja Košir Popovič, Metod Blejec