Vpis

Visoka šola za umetnost Univerze v Novi Gorici je postala Akademija umetnosti!

Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici bo v študijskem letu 2017/2018 vpisovala v triletni visokošolski program prve stopnje Digitalne umetnosti in prakse (15 mest) ter dveletni program Medijske umetnosti in prakse (10 mest). 
 


Kandidati bodo izbrani na podlagi preizkusa nadarjenosti (mapa in razgovor, 90 % točk) ter uspeha dosedanjega izobraževanje (10 točk, za prvo stopnjo: splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu (5 % točk) ter splošni uspeh v 3. in 4. letniku (5 % točk), za drugo stopnjo: uspeh dosedanjega študija). Prijava na Visoko šolo za umetnost poteka prek centralne Visokošolske prijavno-informacijske službe Univerze v Novi Gorici, razgovori v prostorih šole v Gorici.

 

Prijava za oba programa potekata preko centralnega eVŠ. Več na //ung.si. Več informacij o študiju, načinih prijave in pogojih za vpis kandidati lahko dobijo (poleg pričujoče splatforme) tudi v tajništvu šole po e-pošti: info.au@ung.si ali telefonu 051 33 67 70.

Kandidatom in prihodnjim študentom priporočamo obisk semestrske/letne razstave UNG AU ter podroben ogled navzoče spletne platforme. Informativni dnevi potekajo vsako leto februarja, konec maja in konec avgusta oz. septembra. 

Prijavni roki za študijsko leto 2017/2018 za program
Digitalne umetnosti in prakse (1. stopnja)

1. prijavni rok bo od 6. februarja do 3. marca 2017

2. prijavni rok bo od 22. do 29. avgusta 2017

3. prijavni rok bo od 1. do 20. septembra 2017
(Če bodo po drugem prijavnem roku še prosta vpisna mesta, bo visokošolski zavod zbiral prijave za vpis še do 30. septembra, oziroma do zasedbe prostih mest, vendar na način, da bo vpis možen najkasneje do 30. oktobra 2017, po predhodnem sklepu rektorja. Navedeni prijavni roki veljajo za državljane EU. )

>> Več o programu Digitalne umetnosti in prakse in podrobnejši pogoji za vpis

Rokovnik od prijave do vpisa na program Digitalne umetnosti in prakse (1. stopnja), kaj je mapa, razgovor

 

Prijavni roki za študijsko leto 2017/2018 za program
Medijske umetnosti in prakse (2. stopnja) 

1. prijavni rok bo 1. maja do 31. avgusta 2017

2. prijavni rok od 1. do 20. septembra 2017

(Če bodo po drugem prijavnem roku še prosta vpisna mesta, bo visokošolski zavod zbiral prijave za vpis še do 30. septembra, oziroma do zasedbe prostih mest, vendar na način, da bo vpis možen najkasneje do 30. oktobra 2017, po predhodnem sklepu rektorja. Navedeni prijavni roki veljajo za državljane EU. )

>>> Več o programu Medijske umetnosti in prakse in podrobnejši pogoji za vpis

 

__
Foto (od zgoraj navzdol): Tina Smrekar, Taja Košir Popovič, Metod Blejec