OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

V evidenci »Seznam udeležencev predstavitev študijskega programov Digitalne umetnosti in prakse ter Medijske umetnosti in prakse«

***

 • Upravljavec zbirke osebnih podatkov:

UNIVERZA V NOVI GORICI
Rožna Dolina,Vipavska cesta 13
5000 NOVA GORICA
matična številka:       5920884
iden.štev. za DDV:   SI 29880068

 • Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO), če je imenovana:

dpo@ung.si

 • Namen obdelave osebnih podatkov: 

Osebni podatki (jih našteješ iz lista) se zbirajo in hranijo za namene
– obveščanja o dogodkih in ponudbi Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici (npr. semestrske razstave, festivali, ostali sorodni dogodki) ter
– analize vpisa v študijske programe Univerze v Novi Gorici.

 • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Privolitev posameznika po določbi točke (a) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov

 • Obrazložitev zakonitih interesov:
  /

 • Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: 
  /

 • Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:

Podatki se ne bodo prenašali v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

 • Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja:

Hramba do preklica privolitve.

 • Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov:

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki ima pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov in popravek oz izbris osebnih podatkov ali omejitev v zvezi z njimi ter pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Zahteva posameznika se obravnava v skladu z določbami Splošne uredbe

 • Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi:

Privolitev se lahko kadar koli prekličete s sporočilom na e-naslov info.au@ung.si, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

 • Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

Pritožbo lahko podate  Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

 • Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogihzanj, kot tudi pomenin predvidene posledicetake obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki:

Univerza v Novi Gorici ne izvaja avtomatiziranega odločanja na podlagi profiliranja z vašimi osebnimi podatki.