PIDEM – Presečišča digitalnih medijev v javnem prostoru

2012, 2013

Projekt PIDEM – Presečišča digitalnih medijev v javnem prostoru spodbuja vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces. 

Visoka šola za umetnost Univerze v Novi Gorici bo razširjeno obliko poletno-zimske šole oz. sklopa delavnic pod naslovom Presečišča digitalnih medijev v javnem prostoru izvedla s podporo mednarodno priznanih učiteljev, strokovnjakov ter razširila z interdisciplinarnimi navezavami. V sklopu raziskovalnih intermedijskih študijskih delavnic z javno produkcijo bomo raziskali možnosti uporabe novih tehnologij za opolnomočenje ustvarjalnega posameznika v skupini, ter preizpraševanja procesov v skupnosti, umeščeni (iz zavetja šole) v (pol)javni prostor. Slovenski učitelji bodo v sodelovanju s tujimi in referenčnimi domačimi strokovnjaki posameznih področij preizkusilinove, eksperimentale oblike poučevanja. Skupno 13 pedagoških izvajalcev bo v skupno 112 kontaktnih in 24 online urah (od katerih bodo nekatere didaktično realizirane tudi tandemsko, ali v manjših skupinah) izvedlo štiri delavniške sklope (v dveh tematskih parih, pri enem gre za video-filmsko produkcijo, pri drugem pa za intermedijsko produkcijo), in sicer v nizih: oktober-november 2012, januar-februar 2013.

Operacija traja od 7.5. 2012 – 28.2.2013. Višina skupnih stroškov operacije in višina dodeljenih javnih virov financiranja je 39.300 EUR.
— — —
2012-2013 digitalni mediji ESS evropski socialni skladi pedagoški proces PIDEM Presečišča digitalnih medijev v javnem prostoru projekt strukturni skladi zunanji strokovnjaki.