VideoRajd, nagradni natečaj kratkih nemih videov

2010

Visoka šola za umetnost Univerze v Novi Gorici in Javni multimedij GEM pripravljata nagradni videonatečaj, ki je namenjen predvsem mladim še neuveljavljenim ustvarjalkam in ustvarjalcem. Natečaj bo razpisan štirikrat na leto, vsakič z novo družbeno angažirano tematiko.

Cilj natečaja je razširiti zavedanje o pomembnih družbenih temah, vključiti mlade ustvarjalce in jim ponuditi nov prostor za izražanje z zagotovljenim dosegom ter dvigniti standarde dinamičnega vizualnega komuniciranja v slovenskem prostoru. Organizatorja želita mlade pozvati k ustvarjalnemu izražanju in najboljšim avtorjem omogočiti prepoznavnost v domačem prostoru. Najboljših 15 videoprispevkov po izboru žirije bo prikazanih na GEM-zaslonih v notranjosti avtobusov LPP. Potniki bodo s SMS-glasovanjem izbrali najboljše tri, ki bodo dodatno predvajani na zaslonih. Avtor najboljšega videa pa bo nagrajen tudi s posebno nagrado.

Video oglas za zaslone na LPP, ki jih upravlja GEM

Kako deluje VideoRajd:

Po objavi teme natečaja avtorji svoja video dela oddajo (izključno) preko spleta, na naslovu http://vsu.ung.si/videorajd/prijava, možna je oddaja del tudi preko mobilnega telefona na istem spletnem naslovu. Izbor video del poteka v dveh korakih: Najboljša video dela po izboru mešane žirije (predstavniki Planet Siol, VŠU in zunanji strokovnjak) so 3 tedne prikazovana na digitalnih zaslonih na avtobusih Ljubljanskega mestnega potniškega prometa. Potniki z SMS-glasovanjem določijo najboljša tri dela po izboru občinstva, ki so nato predvajana posebej na digitalnih zaslonih na avtobusih Ljubljanskega mestnega potniškega prometa še en teden. Avtor najboljšega videa po glasovanju občinstva je nagrajen tudi s posebno nagrado,prav tako pa nagrajujemo glasovalce.

Povzetek pravil nagradnega natečaja:

 • Avtorji oziroma prijavitelji del jamčijo za točnost in dokončnost vseh podatkov, predanih ob oddaji dela.
 • Prijavitelji del jamčijo, da je prispevek v celoti ali vseh posameznih sestavnih delih njihovo avtorsko delo oz. avtorsko delo skupine, ki je v celoti seznanjena s prijavo dela.
 • Če so v delu osebno prepoznavni ljudje, morajo biti o tem dokazljivo obveščeni in se dokazljivo strinjati s prijavo videa na natečaj in s tem javno objavo.
 • Avtorji se strinjajo, da se k oddanim video delom doda pripis, da avtor svoja dela podaja v skladu z naslednjo CC (Creative Commons) licenco:
  “Ta licenca uporabnikom dovoli avtorsko delo in njegove predelave reproducirati, distribuirati, dajati v najem, priobčiti javnosti in predelovati samo pod pogojem, da navedejo avtorja, da ne gre za komercialno uporabo in da tudi oni naprej širijo izvirna dela/predelave pod istimi pogoji.”
 • Dela, ki bodo v nasprotju z javnim redom in moralo bodo izključena z natečaja na podlagi konsenza strokovne žirije.

Tehnične specifikacije

 • Sprejemljiva dolžina video del je najmanj 10 in največ 30 sekund. Video dela morajo biti nema, brez dodanega ali izvorno vsebovanega zvoka. Delom, ki bodo vsebovala zvok, bo ta odvzet za namen natečaja oziroma ne bo predvajan.
 • Video dela ne smejo vsebovati napovednika ali drugih dodatkov – vse podatke o delu avtorji zapišejo v posebni spletni obrazec ob oddaji dela.
 • Video delo mora biti v ločljivosti: širina 640 točk, višina 360 točk. Video dela večjih ločljivosti bodo samodejno pomanjšana, dela drugačnih razmerij bodo ustrezno izrezana in prilagojena za namen predvajanja v okviru 640 x 360 točk.
 • Video delo mora biti oddano kot ena sama datoteka. Omejitev velikosti posamezne oddane datoteke je 20 MB.