V Ljubljanskem zaporu so udeleženci pod našim mentorskim vodstvom posneli kratek animirani film. Film je nastal po njihovih lastnih zamislih zapornikov, z dosegljivimi materiali in primerno prostorskim zmožnostim. Tako so zaporniki sami oblikovali zgodbo in sceno ter napisali tekst.

Mentor za animacijo in postprodukcijo je bil Jaša Bukovec, študent tretjega letnika Visoke šole za umetnost Univerze v Novi Gorici. Zvok so udeleženci ustvarili pod vodstvom samostojne ustvarjalke Nataše Zavolovšek. Pobudnica in vodja projekta: Lidija Male, pedagiginja v zaporu.