Na pobudo programskega odbora pod vodstvom mag. Nede Rusjan Bric, odgovornega za pripravo izhodišč kandidature mesta Nova Gorica za Evropsko prestolnico kulture 2025, bo v okviru monografskega festivala Nagrada Darko Bratina. Poklon viziji 2017 potekalo srečanje, na katerem bodo predstavljena izhodišča kandidature za omenjeni evropski projekt. Predvsem pa se bodo prisotni osredotočili na snovanje in dojemanje priložnosti, ki nam jih oblikovanje skupnih čezmejnih vizij prinaša.

Dogodek bo priložnost za vzpostavljanje in krepitev mreže povezav med akterji na področju čezmejnega sodelovanja v širšem polju kulture. Kulture kot našega načina bivanja, kulture kot dela družbe, v kateri živimo, stičišča in presečišča kulture in gospodarstva, kulturnega turizma, izobraževanja, znanosti in umetnosti.

Namen je predstaviti širši javnosti izziv, ki ga kandidatura za prestižni naziv Evropske prestolnice kulture 2025 prinaša v naš prostor. Zavedamo se, da je tako zahteven in celovit projekt lahko uspešen zgolj in samo, ko bomo vanj verjeli vsi prebivalci in akterji družbenega življenja, ki soustvarjamo skupni čezmejni prostor.

Vabilo naslavljamo na širšo zainteresirano javnost: predstavnike javnih institucij na področju kulture, izobraževanja in sociale, nevladne organizacije, podjetnike in ustvarjalce, predstavnike turistične ponudbe ter vse ostale zainteresirane posameznike. Vabimo vas, da si rezervirate termin in se nam ta dan pridružite.

Srečanje poteka pod pokroviteljstvom Mestne občine Nova Gorica v sodelovanju z Kulturnim domom Nova Gorica, Akademijo Umetnosti Univerze v Novi Gorici, Isig in Zavodom Kinoatelje.

Program:

10.00 Uvodni pozdravi:
Mateja Zorn, vodja festivala Nagrada Darko Bratina. Poklon viziji
Pavla Jarc, direktorica Kulturnega doma Nova Gorica
Ana Zavrtanik Ugrin, podžupanja Mestne občine Nova Gorica

10.30 Predstavitev izhodišč zasnove koncepta Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica, vodja skupine: Neda Rusjan Bric

10.50 Predstavitev dobrih praks mest, nosilcev naziva EPK
Ana Zavrtanik Ugrin, podžupanja Mestne občine Nova Gorica

11.00 Predstavitev  programa  »Culture in Sustainable Cities: Pilot Cities«
Marinka Saksida, vodja Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica

11.10 Potencial kulturne dediščine v čezmejnem prostoru med Gorico in Novo Gorico
Ass.mag. Marco Acri, ETCAEH EU projects koordinator,UNG sedež v Benetkah, Podiplomski študij programa Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine

11.30 Trendi na področju pojmovanja in razvoja kulturnega turizma v Sloveniji in svetu
mag. Miha Bratec, asistent, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

11.45 Izzivi snovanja skupnih vizij gospodarstva in kulture
Leon Kralj, direktor Goap, nominirana gazela 2017

12.00-13.00 Odmor za kosilo

13.00–14.00 V živo: storytelling performance GO – navdihnjen in posvečen vizijam čezmejnega prostora  med mestoma Gorica In Nova Gorica, avtorjev Cosimo Miorelli in Giorgio Pacorig 

14.00–15.00 Odprta razprava 

Več: www.kinoatelje.it/nagrada-darko-bratina