Rene Rusjan: Epizode spomina v mreženju
— (ne)pregledna razstava
Mestna galerija Nova Gorica
5.-26. 10. 2018

tekst: Saša Nabergoj

Razstava Epizode spomina v mreženju je pregledna razstava več kot tridesetletne umetniške prakse Rene Rusjan, ki je pravzaprav nepregledna v običajnem pomenu pojma. Retrospektiva, ki se ji bolj prilega literarni kot knjižni pomen besede, torej gre za »podajanje tega, kar se je zgodilo pred tem, o čemer se pripoveduje, kar se prikazuje«.[1]

Gre pravzaprav za poskus osmišljanja celotnega umetničinega opusa, ki sledi njenemu modusu operandi. Že sam proces dela koncipiranja razstave je v svoji dinamiki sledil umetničinemu načinu dela, ki ga je sama na svoj nevsiljiv način tudi narekovala. Delovna skupina treh[2] se je sestajala pri umetnici doma, debatirala, gledala, izmenjevala ideje, brskala, sestavljala, ni pa (povsem) zavzela jasnih vlog (umetnik vs. kustos) in delitve dela.

Več fotografij na: http://www.kulturnidom-ng.si/fotogalerija/new-gallery-list-2/rene-rusjan-/

_
[1] https://fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika/3592525/T4MVC_System_Web_Mvc_ActionResult, nazadnje ogled 5. 8. 2020.