– Il post è pubblicato in italiano di seguito.

“Toon Boom Harmony in Storyboard Pro”

Pridružite se nam na delavnici animacije z orodjem Toon Boom. Kratek tečaj je zasnovan za začetnike, da jim predstavi programski orodji Toon Boom Harmony in Storyboard Pro. Zajema delo s prizori, pogled node, časovnico, upravljanje knjižnice, uporabo pegov in deformerjev ter animiranje na preprostem ogrodju. 

Po tečaju bodo udeleženci sposobni učinkovito ustvarjati in upravljati preproste animacije v programu Toon Boom. Usposabljanje bo potekalo v obliki praktičnih nalog, s sočasno predstavitvijo študij primerov in rešitev. Udeleženci bodo prejmeli .pdf vodnik z vsemi pomembnimi informacijami iz izobraževanja. Zagotovljena bo knjižnica, rekviziti, biblija likov, ter glasovi.

Informacije o delavnici

Datumi: 10. – 13. september 2024

Lokacija: Nova Gorica, Slovenija

Število udeležencev: 8-10

Začetna stopnja: Začetniki z osnovnim znanjem o računalnikih in 2D programski opremi.

Kotizacija: 300 EUR (vključno s kotizacijo za usposabljanje, namestitvijo in prehrano v terminih programa).

Rok prijave: 29.7.

Prijavo pošljite na info@dsaf.si in dodajte: 

– Zadeva elektronske pošte: Toon Boom

– Kratek življenjepis

– Motivacijsko pismo za udeležbo na delavnici (do 1 stran)

Predstavitev mentorjev iz GS Animation Studio, Poljska:

https://g-s.pl/en/

JONASZ WITASIK, izkušen glavni animator, odgovoren za številne animirane projekte v studiu, npr. TV serija BASIA.

MARCIN WASILEWSKI je podpredsednik in soustanovitelj GS Animation Studio. Režiser in kreativni producent, nagrajen na SIGGRAPH, IAF ANIMATOR, Ale Kino! Festival itd. Režiral je kratki animirani film “Lost Senses”, ki je bil nagrajen kot Vimeo Staff Pick. Režiser serij “Mami Fatale”, “Basia” in “Wilq”. Trenutno je kreativni producent pri seriji “Lucy in srebrni vohuni” in režiser pri seriji NETFLIX Original “Kayko in Kokosh”. Marcin dela tudi na animiranem igranem filmu “Shrew of Destiny” in lastnem konceptu serije “Lufcik, Julka in Skafander”. Bil je član strokovnega sveta Poljskega filmskega inštituta.

Animation Hub je del uradnega programa Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica – Gorica.

Animation Hub organizirata Društvo slovenskega animiranega filma – DSAF in Univerza v Novi Gorici – Akademija umetnosti.

_______

Animation Hub 2024 – Toon Boom Workshop

“Toon Boom Harmony e Storyboard Pro”

Questo breve corso è pensato per principianti e ha lo scopo di introdurre gli strumenti software Toon Boom Harmony e Storyboard Pro. Copre il lavoro con le scene, la vista nodo, la timeline, la gestione della libreria, l’uso dei peg e dei deformatori e l’animazione su un rig semplice.

Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di creare e gestire efficientemente semplici animazioni in Toon Boom.

La formazione sarà costituita da esercizi pratici, con presentazione simultanea di studi di caso e soluzioni. I partecipanti riceveranno una guida in formato .pdf con tutte le informazioni importanti della formazione. Verranno forniti libreria, asset, bibbia dei personaggi e voce narrante (voiceover) per il lavoro.

INFO WORKSHOP

Date: 10 – 13 settembre 2024

Luogo: Nova Gorica, Slovenia

Numero di partecipanti: 8-10

Livello di ingresso: Principianti con conoscenze di base di computer e qualsiasi software 2D

Quota di partecipazione: 300 EUR (comprende: quota di formazione, alloggio e pasti durante le date del programma)

Scadenza per la presentazione delle domande: 29 luglio

Si prega di inviare la domanda a info@dsaf.si con:

– Oggetto dell’email: Toon Boom

– Breve Curriculum Vitae

– Lettera motivazionale per la partecipazione al workshop (fino a 1 pagina)

Presentazione dei mentori di GS Animation Studio, Polonia:

https://g-s.pl/en/

JONASZ WITASIK, animatore principale esperto responsabile di numerosi progetti animati presso lo studio, tra cui la serie TV “BASIA”.

MARCIN WASILEWSKI è vicepresidente e co-fondatore di GS Animation Studio. Regista e produttore creativo, premiato a SIGGRAPH, IAF ANIMATOR, Festival Ale Kino!, ecc. Ha diretto il cortometraggio animato “Lost Senses”, che è stato onorato come Vimeo Staff Pick. Regista delle serie “Mami Fatale”, “Basia” e “Wilq”. Attualmente è produttore creativo della serie “Lucy and the Silver Spies” e regista della serie originale Netflix “Kayko and Kokosh”. Marcin sta anche lavorando al lungometraggio animato “Shrew of Destiny” e al suo concetto di serie “Lufcik, Julka and Skafander”. È stato membro del Consiglio degli Esperti dell’Istituto Polacco del Cinema.

Animation Hub fa parte del programma ufficiale della Capitale Europea della Cultura 2025 Nova Gorica – Gorizia.

Animation Hub è organizzato dall’Associazione Slovena del Film d’Animazione – DSAF e dall’Accademia d’Arte dell’Università di Nova Gorica.