ANIMACIJA | FILM | NOVI MEDIJI | FOTOGRAFIJA | SODOBNE UMETNIŠKE PRAKSE | ART-SCI-TECH

Osrednji informativni dnevi za oba študijska programa bodo potekali v prostorih šole v Novi Gorici ter v atriju ZRC SAZU, v petek, 11. ter v soboto, 12. februarja. Predstavili bomo oba programa — tako dodiploOmski program Digitalne umetnosti in prakse ter magisterij Medijske umetnosti in prakse.

_____ v NOVI GORICI, Vipavska 13, prostori Akademije umetnosti:
• Digitalne umetnosti in prakse (1. stopnja) – Petek, 11. 2. ob 10. in 15. uri ter sobota, 12. 2. ob 10. uri
• Medijske umetnosti in prakse (2. stopnja) – Petek, 11. 2. ob 13. uri ter sobota, 12. 2. ob 11. uri

_____ v LJUBLJANI, Novi trg 2, Atrij ZRC SAZU:
• Digitalne umetnosti in prakse (1. stopnja) – Petek, 11. 2. in sobota, 12. 2., obakrat ob 11.30 uri
• Medijske umetnosti in prakse (2. stopnja) – Petek, 11. 2. in sobota, 12. 2., obakrat ob 12.30 uri