Oddaja mape za prijave iz prvega roka do petka, 11. junija.

DRUGI ROK PRIJAV bo odprt 20. – 27. avgusta 2021. Prijave na eVŠ

Da bi se interesenti in prijavljeni kandidati bolje znašli v procesu od prijave do vpisa (oddaja prijave, mape, razgovori, vpis) na program 1. stopnje Digitalne umetnosti in prakse (nosilni moduli ANIMACIJA, VIDEOFILM, FOTOGRAFIJA, NOVI MEDIJI), smo pripravili rokovnik od prijave do vpisa – glej spodaj ter tudi v dokumentu o programu DUP (pdf). Ob vprašanjih glede mape vas vabimo, da ne oklevate z vprašanji v kolikor ste v dvomih. Za kandidate (a tudi za ostale interesente) pa še nekaj pojasnil in povezav (tudi v gornjem dokumentu).

Oddaja mape za prijave iz prvega roka do petka, 11. junija 2021 na naslov info.au@ung.si. Razgovori bodo potekali med 22. junijem in 9. julijem 2021 (lokacija: v prostorih Akademije umetnosti UNG, Vipavska 13, Rožna Dolina, Nova Gorica).

Mapa je sestavljena iz:

  • Portfelj (naj kaže kandidatovo dosedanje delo, njegovo nadarjenost ter stopnjo poznavanja medija/medijev in tehnik. Kandidat ga sestavi po lastnem izboru.)
     
  • Motivacijsko pismo z biografijo (v njem naj kandidat opiše svoje dotedanje dejavnosti tako v izbranem mediju kot tudi izven ter motive, ki jo ali ga vodijo pri izbiri študija in poklicne poti.)
     
  • Mapo naj kandidati v celoti oddajo na elektronskem nosilcu (cd, dvd, USB ključ)- priporočeno (a neobvezno) kot en sam PDF dokument (razen videa, ki naj bo priloga temu dokumentu, vendar označen v pdf-ju) – vključno s podatki o predloženih delih (podatki o avtorju/-ih in delih – leto, tehnika, trajanje v primeru videa itn.). Motivacijsko pismo z biografijo naj kandidati oddajo tudi v natisnjeni obliki. Kandidatom priporočamo, da mapo dodatno pošljejo tudi preko katerega od spletnih ponudnikov prenosa podatkov (npr. dropbox, sendspace, wetransfer ipd.) na e-naslov info.au@ung.si.

Razgovor

Na razgovoru, ki je opravljen v enem dnevu, bomo preverili istovetnost avtorstva predloženih izdelkov, kandidatovo sposobnost dojemanja in izražanja misli ter zrelost za študij.

Opomba: Opravljeni preizkus velja samo za tekoče leto.

Nekaj dokumentov in povezav:

cof
still
Award from DSAF assosiation