Za nami je intenzivni 11-dnevni seminar dokumentarnega filma, ki ga je vodila Ludovica Fales, priznana dokumentaristka in pedagoginja z antropološkega oddelka University Collage London. Gostili smo jo v sklopu operacije Tuji strokovnjaki in prožne oblike učenja za boljše znanje, spretnosti in kompetence ter boljšo zaposljivost študentov Univerze v Novi Gorici financirane iz ESS – Evropskega socialnega sklada.

Gostovanje Ludovice Fales je potekalo med 6. in 16. aprilom 2021 na daljavo (online), seminarja, ki se imenoval “Telling Stories For Real” pa se je udeležilo 30 študentk_ov, a so bili glede na vrsto aktivnosti različno prisotni – kdaj je bilo delo organizirano tudi po skupinah.* Glede na izbrane vsebine in način dela, je predavateljica prilagajala napotke in vaje, ki so študente vodile h končnemu izdelku.

Vsa srečanja so potekala v angleščini, na dveh uvodnih pa je predavateljica študentom ponudila temeljna izhodišča in primere uspešnih dokumentarističnih praks, ki so jih tudi skupno analizirali. Kmalu so se nato študenti razdelili v skupine, od takrat pa je delo potekalo tudi med študenti samimi, četudi so delali vsak od svojega doma. Delo gostujoče predavateljice je potekalo vsak dan kontinuirano, saj so imeli študenti redno naloge, ki so jih morali opravljati v svojih skupinah. Vmes so bila nekatera srečanja ponovno skupinska za vseh 30 študentov, kjer so skupno analizirali izzive in naslovili nova vprašanja ter si pomagali med sabo. Mentorica je izvrstno moderirala delovne izzive in nudila strokovne rešitve ter podala primere iz lastnih izkušenj.

Seminar se je zaključil z online projekcijo nastalih del študentov, ki je potekala 16. aprila ob 15. uri. Srečanje je bilo izredno prijetno, študenti so se z Ludovico zelo razumeli in občutiti je bilo neko lepo vez med njimi.

Three Rivers, 6min 34s
Luka Carlevaris, Vasily Kuzmich, Luka Mavrič, Roman Paxyutkin, Melita Sandrin

Graveyard Picnic, 4min 13s
Adriana Kostja Ronkali, Carolina Carqueja e Silveira, Filip Sluga, Tijana Mijušković, Vanda Ljumović

Outside, 5min 51s
Alen Dolšak, Ivana Kalc, Tamara Taskova, Immanuel Hofman, Matej Rimanić, Staš Zupanc

Pets, 5min 39s
Matevž Jelenc, Arta Kroni, Kristian Petrovčič, Katja Pivk, Domen Vinko

Broken Dreams, 5min 20s
Aljaž Lavrič, Sofia Miljatović, Miha Reja, Domen Sajovic, Una Savić

How not to make a Documentary, 10min 03s
Milena Brkić, Karin Likar, Renee Stanič, Nikita Velichko, Maksimilian Zabukovec

»Najprej naj povem, da sem izredno vesela, da ste z mojim delom zadovoljni. Zelo sem uživala v delu s študenti in z vami! Vaši študenti se mi zdijo res posebni in počutila sem se, da smo povezani z njimi, kljub fizični razdalji in omejitvam, ki jih je ustvarila pandemija. Poleg tega menimo, da je vaša akademija res dobro organizirana in zelo sem hvaležna, da ste tako dobro ravnali z nami, da ste z navdušenjem in prijateljstvom spremljali naše delo. Bilo je res posebno! Resnično upamo, da se bom lahko nekoč vrnila in bomo lahko delali tudi osebno.«
-Ludovica Fales

* Vsi udeleženke in udeleženci so bili seznanjeni z varstvom osebnih podatkov.